Silahsızdan Silahlıya Geçme Eğitimi

Daha önceden Silahsız Özel Güvenlik kimlik kartı sahibi olan Özel Güvenliklerden, silahlı eğitime katılma şartını taşıyanlar ( en az lise mezunu ve 21 yaşını doldurmuş olmak ) silah fark eğitimine katılarak kimliklerini silahlıya çevirebilirler.

Silahsızdan silahlıya geçiş toplamda 20 saatlik bir eğitimdir. Bu eğitimin 5 saati poligonda uygulama atışı yapılarak geçirilirken geri kalan 15 saati de sınıf ortamında teorik olarak gösterilir.

Yukarıda bahsettiğimiz silahsızdan silahlıya geçmek için toplam ders saati olan 20 saatlik eğitim yaklaşık olarak 3 güne tekamül etmektedir.

Silahlıya geçiş sınavında önce herbiri 2 puan olan 25 sorudan oluşan yazılı sınava daha sonra ise her isabetli vuruşu 10 puan sayılan ve 5 mermi atılan tabanca atış sınavına girilir. Sınavda başarılı olmak için yazılı ve atışlı sınavın ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.